FUNDACJA ITAKA CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH

POLSKA

MISSING PERSONS' FAMILIES SUPPORT CENTRE (MPFSC)

LITWA

MISSING PEOPLE

WIELKA BRYTANIA

PERSONE-SCOMPARSE.IT

WŁOCHY

HOLENDERSKI CZERWONY KRZYŻ MISSING PERSON HELPLINE

HOLANDIA

SOSDESAPARECIDOS

HISZPANIA

SWISS MISSING

SZWAJCARIA

MANU ASSOCIATION

FRANCJA

BELGIAN MISSING PERSONS

BELGIA

NADIA CENTRE FOUNDATION

BUŁGARIA

MISSING IN IRELAND SUPPORT SERVICE

IRLANDIA

NGO OMNIBUS

GRECJA

FAMILIES AND FRIENDS OF MISSING PERSONS UNIT VICTIMS SERVICES DEPARTMENT OF JUSTICE

AUSTRALIA

MPIN to sieć organizacji zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych oraz udzielaniem wsparcia ich rodzinom.

Głównym celem stowarzyszenia jest:

  • poznawanie obowiązujących w krajach członkowskich procedur i przepisów poszukiwawczych
  • prowadzenie badań nad zjawiskiem zaginięcia (przyczyny zaginięcia, okoliczności  odnalezienia, wpływ zaginięcia na dalsze życie itp.)
  • wypracowywanie wspólnych standardów poszukiwań zaginionych oraz kanałów komunikacyjnych
  • wymiana doświadczeń, umiejętności oraz metod działania.
 
 

FUNDACJA ITAKA CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH

POLSKA

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych powstała w 1999 roku. ITAKA jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia. Fundacja jest założycielem Missing Persons International Network. Fundacja ITAKA poszukuje zaginionych i pomaga ich rodzinom. Prowadzi działania poszukiwawcze, specjaliści (psycholodzy, prawnicy, mediator, pracownik socjalny) udzielają wsparcia przez telefon oraz bezpośrednio. Fundacja świadczy pomoc całodobowo 7 dni w tygodniu. Wszelka pomoc jest bezpłatna. Pracownicy i wolontariusze Fundacji nigdy nie oceniają ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Starają się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie tak, aby pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i doprowadzała do wyjaśnienia sprawy osoby zaginionej.

Osoba kontaktowa: Anna Krzos
mpin@zaginieni.pl

MISSING PERSONS' FAMILIES SUPPORT CENTRE (MPFSC)

LITWA

Organizacja powstała w 1996 roku. Zajmuje się zwalczaniem handlu ludźmi i udzielaniem wsparcia oraz poradnictwem bliskim osób zaginionych. Główne obszary działania: poszukiwanie osób zaginionych, działania profilaktyczno-edukacyjne, rozwój regulacji prawnych, współpraca z instytucjami rządowymi, resocjalizacja ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji.

Osoba kontaktowa: Natalja Kurcinskaja
centras@missing.lt

MISSING PEOPLE

WIELKA BRYTANIA

Organizacja została założona w 1986 roku.  Oferuje pomoc telefoniczną dla 250 000 osób, które uciekają z domów i giną każdego roku. Dla ich bliskich pro-wadzi działania poszukiwawcze i oferuje wsparcie specjalistyczne. 24 godzinna linia wsparcia dla skrzywdzonych dorosłych, dzieci, młodzieży i bliskich osób zaginionych.Obszary działania: publikacje wizerunku osób zaginionych, wsparcie rodziny, sytuacje utraty kontaktu, badania i kampanie promocyjne. W latach 2010/11 organizacja opublikowała wizerunek 436 osób na prośbę policji oraz wsparła 1456 rodzin osób zaginionych. Missing People nie zgłasza osób zaginionych na policji, ale wspiera rodziny w wykonywaniu tej czynności.

Osoba kontaktowa: Paul Joseph
paul.joseph@missingpeople.org.uk

PERSONE-SCOMPARSE.IT

WŁOCHY

Organizacja powstała w 2011 roku. Główny obszar działania organizacji to współpraca ze stowarzyszeniami, firmami oraz obywatelami i policją, w celu nagłośnienia przypadków zaginięć. Organizacja persone-scomparse.it jest częścią Human Blood Detection Dog.

Osoba kontaktowa: Sir Vincenzo Scavongelli
info@persone-scomparse.it

HOLENDERSKI CZERWONY KRZYŻ MISSING PERSON HELPLINE

HOLANDIA

The Netherlands Red Cross -Missing People Helpline

Organizacja powstała w 2001 roku. Linia wsparcia dla osób zaginionych jest częścią Holenderskiego Czerwonego Krzyża, organizacji humanitarnej, mającej formę stowarzyszenia. Linia wsparcia dla osób zaginionych współpracuje z oddziałem holenderskiej policji zajmującym się poszukiwaniem zaginionych osób. Główny obszar działania to udzielanie wsparcia w momencie zaginięcia osoby (dorosłej lub dziecka). Dostarczanie informacji, porady, praktycznego i emocjonalnego wsparcia zarówno dla bliskich osób zaginionych jak i dla samych zaginionych oraz pracujących z nimi profesjonalistów. Wspieranie współpracy rodzin osób zaginionych z instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie poszukiwań (policja, media, ministerstwa). Organizacja dorocznego wydarzenia upamiętniającego osoby zaginione, którego dodatkową funkcją jest integracja bliskich osób zaginionych.

Osoba kontaktowa: Karen Berger
KBerger@redcross.nl

SOSDESAPARECIDOS

HISZPANIA

Organizacja powstała w 2010 roku. Od 2007 roku organizacja funkcjonowała jako sieć dystrybucji informacji o osobach zaginionych. W 2010 roku została prawnie zarejestrowana jako stowarzyszenie. Główne obszary działania stowarzyszenia to pomoc w rozpowszechnianiu informacji o osobach zaginionych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz udzielanie wsparcia rodzinom poprzez orzecznictwo przed wymiarem sprawiedliwości, politykami i instytucjami. Stowarzyszenie inicjuje również akcje społeczne przez internet i portale internetowe.

Osoba kontaktowa:
Francisco Manuel Jimenez Navarro sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es
Paula Soria intersosdesaparecidos@gmail.com

SWISS MISSING

SZWAJCARIA

Organizacja powstała w 2006 roku. Główne obszary działania organizacji to zbieranie, publikowanie i rozpowszechnianie informacji na temat zjawiska zaginięcia w Szwajcarii. Swiss Missing dysponuje również oddziałem psów specjalizujących się w poszukiwaniu osób zaginionych.

Osoba kontaktowa: Ivan Schmidt
ivan.schmidt@swissmissing.ch

MANU ASSOCIATION

FRANCJA

Organizacja powstała w 1999 roku. Główne obszary działania to wspieranie rodzin osób zaginionych oraz rozpowszechnianie wizerunku zaginionych.

Osoba kontaktowa: Jean-Yves Bonnissant
Manu-association@orange.fr

BELGIAN MISSING PERSONS

BELGIA

Osoba kontaktowa: Joseph Denis
missing@skynet.be

NADIA CENTRE FOUNDATION

BUŁGARIA

Fundacja została założona w 1998 roku jako Centrum psycho-społeczne w wyniku wdrożenia programu oferującego wsparcie dla kobiet będących ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, realizowanego w ramach Bułgarian Women?s Union. Faktycznie Nadja Centrum zaczęło działać w 1995 roku w odpowiedzi na rosnącą przemoc wobec kobiet i dzieci oraz brak właściwej pomocy dla ofiar przemocy, dzięki wsparciu finansowemu Novib (Holandia).

Centrum zapewnia wsparcie psychologiczne, medyczne i socjalne oraz poradnictwo prawne i możliwość skorzystania z psychoterapii oraz może skierować na konsultację.

Misją Centrum jest wspieranie ludzi, w tym dzieci, potrzebujących pomocy, poprzez możliwość skorzystania z poradnictwa oraz programy terapeutyczne i profilaktyczne.

Zespół specjalistów pracuje nad projektami zakładającymi bezpośrednią opiekę nad ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej, a także mającymi na celu podnoszenia świadomości społecznej i uwrażliwienie na problemy związane z równością płci, agresją, przemocą, wykorzystywaniem i zaginięciem dzieci oraz handlem ludźmi.

Osoba kontaktowa: Rossanka Venelinova
centrenadja@abv.bg

MISSING IN IRELAND SUPPORT SERVICE

IRLANDIA

Organizacja powstała w listopadzie 2003 roku i zajmuje się dostarczaniem informacji i udzielaniem wsparcia rodzinom i bliskim osób zaginionych. Od 2008 organizacja prowadzi Irish Missing Persons Helpline - linię wsparcia dla osób zaginionych. Do jej działań należy udzielanie informacji i porad za pośrednictwem linii wsparcia Missing Persons Helpline, podnoszenie świadomości społecznej na temat zaginięć, współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami zaangażowanym w poszukiwania osób zaginionych.

Osoba kontaktowa: Dermot Browne 
dermotbrowne@missingpersons.ie

NGO OMNIBUS

GRECJA

Omnibus to naukowa organizacja pozarządowa zajmująca się społecznym zjawiskiem zaginięć - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów - zapewniając jednocześnie wsparcie psychologiczne i pomoc prawną dla rodzin osób zaginionych. Nasi wolontariusze to pracownicy socjalni, psycholodzy, prawnicy. Poprzez Omnibus Alert, zwracamy szczególną uwagę na zaginionych pomiędzy 18 a 60 rokiem życia wypełniając instytucjonalną lukę pomiędzy Abmer Alert Hellas (dla zaginionych dzieci) a Silver Alert Hellas (dla zaginionych dorosłych).

Osoba kontaktowa: Konstantinos Tagkoulis - Chairman of the NGO Omnibus
info@omnibus.gr

FAMILIES AND FRIENDS OF MISSING PERSONS UNIT VICTIMS SERVICES DEPARTMENT OF JUSTICE

AUSTRALIA

Organizacja Families and Friends of Missing Persons Unit (FFMPU) została założona w 1999 roku. FFMPU jest jedyną tego typu organizacją w Australii, finansowaną przez rząd, zapewniającą specjalistyczne wsparcie dla rodzin i przyjaciół osób zaginionych w Australii lub za granicą. Ogranizacja oferuje informacje praktyczne, pomoc, doradztwo, grupy wsparcia, kontakty między innymi agencjami i organizacjami, a także zwiększanie świadomości na temat zaginięć w społeczeństwie.

FFMPU nie jest agencją poszukiwawczą, ale ściśle współpracuje z władzami państwowymi, policją federalną i pozarządowymi agencjami poszukiwawczymi w Australii.

Osoba kontaktowa: Elizabeth Davies - Coordinator
liz_davies@agd.nsw.gov.au

 
Planowane działania MPIN

W przyszłości chcielibyśmy zainteresować problemem zaginięć Parlament Europejski oraz rozpocząć europejski lobbing na rzecz usprawnienia poszukiwań osób zaginionych oraz realizacji  działań profilaktycznych. Mamy nadzieję, że nasza współpraca pozwoli efektywniej szukać zaginionych. Liczymy, że wymiana doświadczeń rozpocznie europejską dyskusję na temat problemu zaginięcia oraz metod i możliwości poszukiwawczych.

 

Co zrobić, żeby przystąpić do MPIN

Wszystkie organizacje zainteresowane przyłączeniem się do MPIN prosimy o kontakt z Fundacją ITAKA:


Tel. 22 654 70 70,
mpin@zaginieni.pl

mpin.zaginieni.pl